ÖZGEÇMİŞ

 

 Adı Soyadı                    : Hamiyet ÖZEN

Doğum Yeri veTarihi    : Şavşat, 20 Temmuz 1963

Medeni Durumu:          : Bekar

İş Adresi                                   : KTÜ Mimarlık Bölümü

Telefon                          : 0462 377 2627

E-mail                            : ozen@ktu.edu.tr

web                                : http://ozen.ktu.edu.tr

Bildiği Yabancı Diller    : İngilizce (iyi derecede)

Bulunduğu Ülkeler       : USA, Almanya, Fransa, İtalya ve Gürcistan

 

ÖĞRENİM DURUMU

ÖĞRENİM DÖNEMİ

ÜNİVERSİTE

ÖĞRENİM DALI

1991-1994 Doktora

 Texas Tech Üniversitesi

Mimarlık

1988-1990 Master

Texas Tech Üniversitesi

Mimarlık

1981-1985 Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Mimarlık

 

AKADEMİK UNVANLAR

GÖREV DÖNEMİ

UNVANI

BÖLÜM

ÜNİVERSİTE

1985-1994

Araştırma Görevlisi

 Mimarlık

KTÜ

1994’den itibaren

Yardımcı Doçent

Mimarlık

KTÜ

 

ÖĞRETİM GÖREVLERİ                   

LİSANS

DÖNEMİ

Mimari Projeler

Farklı dönemlerde

Modern Mimarlık Tarihi

İç Mimarlık Bölümü, Güz

Rölöve-Restorasyon

Bahar

Restorasyon

Güz

Bitirme Projesi

Farklı dönemlerde

 

 

YÜKSEK LİSANS

DÖNEMİ

Koruma-Yenileme Kuram ve Kavramları

Güz

Tarihi Çevre Koruma ve Sorunları

Güz

Restorasyonda Koruma Belgeleme ve Tespit Yöntemleri

Bahar

İleri Proje (Sit Koruma)

Güz

 

 

AKADEMİK FAALİYETLER

Yayınlar

Yaptığı Tezler

 

Özen, H., Residential Adobe Architecture Around Santa Fe and Taos From 1900 to the Present, Master Thesis, Texas Tech University, Faculty of Architecture, USA, 1990.

Özen, H., A Model For the Study of the Impact of Growth of Tourism on Historic Sites in Santa Fe, New Mexico , and San Antonio, Texas, Ph. D. thesis, Texas Tech University, Faculty of Architecture, USA, 1994.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1.  Özen, H, Yalçınkaya, Ş., “Investigation of Sustainable Tourism Concept for Uzungöl”,             International Tourism Benneial 2007, 112-120, Çanakkale, Turkiye, 2007.

2. Karpuz, H., Özen, H., “A Typology Study On The Ottoman Mosques In The City of Trabzon and Its Provinces”, CIEPO-17, Trabzon, 18-23 September, 2006.

3. Özen, H., Sürül, A. “Koruma Yaklaşımı Olarak Eskileştirme Uygulamaları”,  17th Internatoinal Building and Life Congres (Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi), May 19-21 Bursa Internatioanl Fair Center,Turkey,  2005.

4. Sürül, A., Özen, H., Tutkun, M., “Digital Database of the Cultural Heritage of Trabzon,” XIXth International Symposium CİPA 2003: New Perspectives To Save Cultural Heritage, 29-34, Antalya, Turkey, 2003.

5. Özen, H., Birlik, Süheyla, “Reusing of the early twentieth century architecture heritage: Case in Trabzon”, Livable environments & architecture International Congress proceedings book, pp- 299-308, July, Trabzon-Turkey, 2003.

6. Aydın, A., Özen, H., Birlik, S., “Revitalization of the historic urban neighborhood: case in Giresun”, Livable environments & architecture International Congress proceedings book, pp-211-221, July, Trabzon-Turkey, 2003.

7. Özen, H.,  “Tourism in the Historic City: A Case Trabzon”, LİVENARCH  2001, Proceeding Book, p. 50-54, 4-7 July, Trabzon 2001.

8. Özen, H.  “The Power of Historic Preservation: A case in Turkey”, Structural Studies, Repairs and Maintenance of Historical Buildings 2001, 28-30 May, Bologna, Italy. (Abstract).

9. Özen, H.  “A City Is A Machine For Living For The Next Millennium,” 16th Conference of IAPS, Metropolis 21st Century: Cities, Social Life And Sustainable Development, 4-7 July, Paris, 2000 (Abstract).

10. Özen, H., Kuloğlu, N., Yılmazer, S., “A New Way of Architecture Education as the Need of the next millennium”, Forum II. Architecture Education for the 3rd Millennium, 22-24 April,  Gazimagusa, Cyrups, 1998.

11. Sümerkan, M.R, Özen, H., “Identity of The Eastern Black Sea People, Small Towns Housing and Identity,” IFHP Urban Planning Summer School,” Lecture Book, 91-992, 7-9 August Trabzon-Turkey, 1997.

12. Sümerkan, M.R., Özen, H.,  “Material and Technology of the Eastern Black Sea Region Building, Small Towns Housing and Identity” IFHP Urban Planning Summer School, Lecture Book,119-124, August, Trabzon-Turkey, 1997.

13. Özen, H., “Impact of Increased Tourism on Historic Places and Buildings: A Case Santa Fe”, New Mexico, USA, STREMA 97, 25-27 June 1997, San Sebastina, Spain (asbtract).

14. Özen, H.  Özyaba, M., “The Housing Policies and Their Consequences on the Built Environment: A Case Trabzon,” Turkey,  Housing and The Built Environment - International Conference: Housing in the 21st Century: Looking Forward, 11-14 June, 1997, Virginia, USA. (abstract).

15. Özen, H., “Recreating Livable Public Spaces in the Contemporary Cities with Past Experience”, UIA Barcelona 96, 3-6 July, , Barcelona, Spain, 1996.

16. Özen, H.; “Need for Educational Exchange Programs to Have An International Information Network,” 1996 CIB Beijing International Conference, 21-24 October, 1996, Beijing. Chine.

17. Ertürk, Z., Ertürk, S., Özen, H., “International Student Exchange Program in Architectural Summer Schools: Presentation of A Case Study,” CIB W89 Orlando Symposium: Construction, Building Education and Research Beyond 2000, 5-7 April, 1995, Orlando, Florida.

18. Özen, H., Çevik, S. “Restoration of Historic Neighborhood and Their Positive Impacts on Urban Environment: A Case in Trabzon, Turkey,” 17th International Conference on Making Cities Livable, Freiburg-im-Breisgau, Germany, 5-9 September, Freiburg, 1995.

 

Ulusal Hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1. Özen, H., Sert, A., Aydın, A., “Giresun Kentsel Sit Alanı ve Evleri Üzerine Bir İnceleme”, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Sayı 7 (2), 2007.

 

2. Özen, H., Sert, A.,  “Karadeniz'de unutulan endüstri mirası", GÜMMF dergisi, cilt 21, no:3, 499-508, 2006.

 

Ulusal dergilerde yayınlanan makaleler

 

1. Özen, H., Yalçınkaya, Ş., “Uzungöl Yerleşmesi ve Sürdürebilir Turizm,” Arredamento Mimarlık, 12 (80-85), 2007.

2. Özen, H., Sümerkan, M. R., Engin, E., Sert, A., Tutkun, M., “Kırsal Mimari Mirasın Turizm Amaçlı Kullanımı: İspir Sırakonaklar Örneği”, Arredamento Mimarlık, 2006.

3. Özen, H., Ustaömeroğlu, A., Sürül, A., “Yeni İşleviyle Hayat Bulan Malzeme Deposu Binası,” Mimar.İst. Üç aylık Mimarlık Kültür Dergisi, sayı:14, sf .99-105, İstanbul, 2004.

4. Özen, H. , Sürül, A., “Sümela Manastırının Değişen Yüzü,” Arredamento Mimarlık , sf. 110-118. Ocak, İstanbul, 2005.

5. Özen, H. “Yaşayan Mimari Gelenek: Santa Fe Kenti Kerpiç Mirasi”Arredamento Mimarlık, 104-111, Temmuz-Ağustos, İstanbul,. 2003.

6. Özen, H., Engin, E. “Trabzon Kent İçi Hanlarının Analizi ve Yeniden Kullanma Önerileri

              Arkitekt, Kasım-Aralık İstanbul,  2003.

7. Özen, H., Engin, E., “Trabzon Kent İçi Hanları” Arkitekt, Temmuz-Ağustos,  İstanbul, 2003,

8. Özen, H.,  Birlik, S., “Tarihi Eserlerin Tescil Süreci ve Sonrası Sorunları: Trabzon Kaymaklı Manastırı Örneği,” Mimarlık Dergisi, sayı 303 Şubat, Ankara, 2002.

9. Sumerkan, M. R, Özen, H. “Doğu Karadeniz Ağa Konaklarının Son Örneği: Yakupoğlu Konağı,”  TAÇ Vakfı 25. Yıl Armağan Kitabı, İstanbul, 2001.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1. Karpuz, H., Özen, H., “Rize Açık Hava Müzesi,” 1. Rize Sempozyumu, 16-18 Kasım, Rize, 2006.

2. Özen, H., Aydın, A., ‘”Kültür ve Mimari Mirasın Sürekliliği Zeytinlik Yerleşimi Giresun”, Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu, (115-123), Adana 2002

3. Özen, H., Sürül, A., “Kimlik ve Mekan: Trabzon Taksim Meydanı”, Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu (139-147), Adana 2002.

4. Özen, H., “Tarihi Eserlerin Korunması ve Turizm”, 2000 Gap-Çevre Kongresi, 2. cilt (1225-1232), Harran Üniversitesi, Mühendislik ve Ziraat Fakültesi, 16-18 Ekim, 2000, Şanlıurfa.

5. Özen, H., Kuloğlu, N., Yılmazar, S., “Mimarlık Eğitiminde Evrensellik”, Yapı ve Yaşam’98: Mimarlıkta Kalite, (51-56), 21-23 Mayıs, 1998, Bursa.

6. Özen, H., Erten, E., Ülkemizdeki Restorasyon Eğitimi ve Uygulamalardaki Sorunlar, II. Ulusal Restorasyon Eğitimi Sempozyumu, ( 111-114 ), 3-5 Ekim 1996, Safranbolu.

7. Özen, H., Günümüz Kentlerinin Kimlik Arayışı İçinde Tarihsel Kent Mekanlarının Rolü, Mimari ve Kentsel Çevrede Kalite Arayışları Sempozyumu, 287-290, 5-7 Haziran, 1995, Taşkışla, İstanbul.

8. Özen, H., Mimari Tarz ve Teknoloji Kültürel Geleneklerin Ürünüdür: Kerpiç Konut Mimarisi New Meksika Eyaletinde, ABD, Kütür ve Mekan: Uluslararası VII. Yapı ve Yaşam Kongresi, Bursa, 274-283, 25-30 Nisan, 1995, Bursa

9. Çevik, S.,Özen, H., Özel-Kamusal Mekan Olgusunun Geleneksel ve Günümüz Yaşama Çevrelerinde İncelenmesi, Kütür ve Mekan: Uluslararası VII. Yapı ve Yaşam Kongresi, 83-96, 25-30 Nisan, 1995, Bursa.

10. Ertürk, Z., Ertürk, S., Özen, H., Mimarlıkta Yaz Okulları: Uluslararası Değişim Programları ve Bir Örnek Çalışma Üzerine Tartışma, Mimarlık ve Eğitimi Forum 1: Nasıl Bir Gelecek, 345-350, 19-21 Nisan, Taşkışla, İstanbul, 1995,

11. Ertürk,  Z., Özen, H., Günümüz Toplu Konut Planlamısında Geleneksel Türk Evinin Uygulanabilirliği, Türkiye İnşaat Mühendisleri IX. Teknik Kongre ve Sergisi, 16-20 Kasım 1987, Ankara.

 

PANELLER

 

1. “Doğu Karadeniz Kırsal Mimari Miras”, Mimarlar Odası Trabzon Şubesi Panel- Forum, 8 Eylül 2007, Trabzon

2. “ Doğu Karadeniz'de Kırsal Mimari ve Korunması” İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müzeler haftası etkinliği, 22 Mayıs, Rize, 2007

3. Giresun Mimarlar Odası tarafınfa düzenlenen Uluslararası Mimarlar Birliğinin Dünay Mimarlar Günü, Birleşmiş Milletler Dünya Konut Günü Kutlama gününde, “Kent Mimarisinin Sürekliliğinde Kültürel Mirasın Yeri”, Giresun, 6 Ekim, 2002.

 

4. Şavşat Sahara Yayla Festivali Kapsamında Düzenlenen “Şavşat Evleri ve Turizm” konulu panelde davetli konuşmacı, 25-27 Temmuz 1996.

 

 

SEMİNERLER

 

1. “Trabzon Kırsal Camileri” KTÜ, Mimarlık Bölümü, 8 Kasım, 2006

2.  Mimaride “Taş” Kullanımı: İspir-Sırkonaklar Örneği, KTÜ, 14 Aralık, 2006

3.  Mimaride Niş Kavramı, Betonart Yaz Okulu, KTÜ, Trabzon, 14-24 Temmuz 2005.

4. Karadeniz Bölgesinde Geleneksel Ahşap Mimari ve Korunması, KTÜ,  20 Nisan 2005.

6. Tarihi ile Yaşayan Yerleşmeler: Batı Karadeniz Örneği, KTÜ, Mimarlık Bölümü, 30 Ekim 2004.

7. Kars-Ani-Doğubeyazıt ‘ın Mimari Mirası, KTÜ, Mimarlık Bölümü, 7 Nisan 2004.

8. Divriği-Sivas ve Tokat İllerinin Kültür Mirasi, bir grup araştırma görevlisiyle, KTÜ Mimarlık Bölümü, 30 Nisan, 2003.

 

SERGİLER

 

1. Zeytinlikte Yaşayan Giresun 21 Mayıs 2001, Giresun.

2. Sıvas, Divriği ve Tokat Kültür Mirası, KTÜ, Mimarlık Bölümü, 2003.

3. Karma Fotoğraf Sergileri, Foto Forum Sanat Derneği, Trabzon, 1998-2002.

 

BASIN

1. “Trabzon’unun Tarihi Eserleri ve Koruma” konulu programda konuşmacı, 25.10.2000’de yerel televizyonda yayınlanan

2. “Mimari Mirasın Korunması ve Giresun Evleri Örneği” konulu programda konuşmacı, TRT Trabzon Bölge Radyosunda, 12.07.2000.

3.“Trabzon’da Tarihi Eserler” konulu açık oturumda konuşmacı, yerel televizyon, 14.11.1999.

 

GÖSTERİLER

1. Doğu Karadenizde Yerleşme, Mimari ve İnsan, Koruma Sepozyumu, KTÜ, 7-8-9 Aralık, 2006.

2. Karadeniz Bir Tutkudur, Doğu Karadeniz Bölgesi Maden Kaynaklarının Değerlendirilmedi  Sempozyumu, 14-16 Eylül, Trabzon, 2006.

3. Renkler ve Mevsimler, TEDAK gösteri salonu, Mayıs, 2006

 

PROJELER

 

Araştırma Projesi

 

1. Trabzon Kültür Envanteri, KTÜ Araştırma Fonu, 2006- devam ediyor.

 

2. Akçaabat  Ortamahalle  Sit Alanı Tespit-Saptama ve Proje Geliştirme Çalışması, Akçaabat belediyesi desteğiyle, 2005- devam ediyor. (Yrd. Doç. Dr. Ahmet Melik Öksüz).

 

3.  Survey of Traditional Buildings in Sırakanoklar Valley (Sırakonaklar Vadisi’indeki Geleneksel Evleirn Turizim Amaçlı Kullanım Öneriliri), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve

        Doğu Anadolu Turizmini Geliştirme Programı (DATUR) desteğiyle, KTÜ, Ağustos 2005 (Yrd. Doç. Dr. Mustafa Reşat Sümerkan, Öğr. Gör. Emre Engin, Arş. Gör. Arzu SertArş. Gör. Murat Tutkun).

 

4. Rölöve ve Restorayon projelerinin bilgisayar ortamında hazırlanarak üç boyutlu moderller sisteminin oluşturulması, KTÜ, Araştırma fonnu destekli, 2004 (Murat

        Tutkun’nun master çalışması için yaptığı araştırma).

 

5.  Çoruh Vadisinde İspir-Yusufeli Bölümünde Ambar Yapılarının Turzim Konaklama Amaçlı Kullanım Projesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve

        Doğu Anadolu Turizmini Geliştirme Programı (DATUR) desteğiyle, Temmuz 2004. (Yrd. Doç. Dr. Mustafa Reşat Sümerkan ve Araş. Gör. Murat Tutkun)

 

6. Giresun Kenti Tarihi Zeytinlik Mahallesi’nin Rölöve ve Tespit çalışması, Yrd. Doç Dr. Mustafa Reşat Sümerkan, Yük. Mimar İbrahim Okman, Arş. Gör. Arzu Aydın, Yüksek Lisans öğrencisi Emre Engin ve bir gurup lisans öğrencisiyle tamamlandı, Giresun Valiliği ve Giresıun Mimarlar Odası Şubesi desteğiyle, 2001.

 

KTÜ Rektörlük- Projesi

·         Karayolları Eski Hangar Binasının Öğrenci Dernekleri Merkezine Dönüştürülmesi, 2002, KTÜ Rektörlüğü. (Ayça Araz Ustaömeroğlu ve Ayça Sürül ile birlikte).

 

İDARİ GÖREVLER

 

GÖREV DÖNEMİ

       GÖREV TÜRÜ

  YER

1996-1999

Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcılığı

KTÜ, Mimarlık Bölümü

1998-devam ediyor

 

Restorasyon Anabilim Dalı Başkan Vekili

KTÜ, Mimarlık Bölümü

2003-devam ediyor

 

Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcılığı

KTÜ, Mimarlık Bölümü

 

KOMİSYON GÖREVLERİ

           

GÖREV DÖNEMİ

GÖREV TÜRÜ

YER

2003

Livenarch 2003 Kongresi sekretaryası

KTÜ

1995-1997

Staj Komisyonu Başkanlığı

Mimarlık Bölümü

1996

2. Uluslararası Karadeniz Oyonları Festivali Düzenleme Komitesi Üyesi

KTÜ, Rektörlüğü

1996-1997

Eğitim Komisyonu Başkanı

Mimarlık Bölümü

1997-2001

İletişim Komisyonu Üyesi

Mimarlık Bölümü

1997

4. Mobbig  KTÜ düzenleme kurulu üyeliği

Mimarlık Bölümü

 

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

1. TMMOB Mimarlar Odası

2. FOTOFORUM, Trabzon Fotorğraf  Sanatı Derneği

 

ÖDÜLLER

Katıldığı Mimari Proje ve Fikir Yarışmaları

 

1. UIA ‘nın düzenlediği YAŞASIN KENTLER (Celebration of Cities) YARIŞMASINA Ekiple katılım. 2004 (Arzu Sert, Murat Tutkun ve Pakize Ebru Sinan).

2. Samsun Belediyesi Ticaret Merkezi Mimari Proje Yarışması 1986.

     Ulusal yarışma, Samsun Belediyesi, Ekip İle , Emek Ücreti. (Zerrin Enönen ve Sonay Çevik)

3. Ortahisar’da Konut Tasarımı adlı mimari projey ile Türkiye Anıt-Çevre-Turizm Dernekleri Vakfı (TAÇ) tarafında mimarlık öğrencileri arasında düzenlenen koruma amaçlı proje yarışmasında teşvik ödülü, 1985.

 

BURSLAR

 

1. 1888-1992.YÖK Bursu, Yurt dışında Master ve Doktora yapmak için,

2. 1993-1994 eğitim döneminde Texas Tech Universitesi tarafından verilen Yüksek Lisans bursu

3. 1992-1993 eğitim döneminde West Texas Turk-Amerikan Derneği tarafından verilen öğrenci bursu

 

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

Biten Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri

1. Süheyla Birlik, Tarihi Çevrelerde Kentsel Kimlik-Değişiminin Eşik Analizi: Trabzon Örneğinde Bir Deneme, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, (doktora tezi), Eylül 2006.

2. Murat Tutkun,  Tarihi Binaların Bilgisayar Destekli Rölöve Alımları Ve Modellemeleri Üzerine Bir Uygulama, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005.

3. Arzu Sert, Endüstri Yapılarının Yeniden Kullanımı: Tekel Üretim Yapıları Örneğinde Araştırılması, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004.

4. Ayça Sürül., Tescil Kapsamına Alınan Tarihi Yapıları Koruma ve Restorasyon Sorunlarının Trabzon Örneğinde İncelenmesi, 2003.

5. Emre Engin., Tarihi Trabzon Kent İçi Hanları’nın Analizi ve Yeni İşlev Önerileri, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 2002.

6. Arzu Aydın., Giresun Zeytinlik Mevkii Kentsel Sit Alanı Üzerine Bir Araştırma, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 2002.

 

Devam Eden Doktora Tezleri

1. Arzu Sert, Kentsel Alanlarda Kültürel Turizimin Planlanması ve Yönetimi, ( devam ediyor).

2. Emre Engin, Yeniden Kullanılan Yapılara Müdahale Ek ve Malzeme Kullanımının İrdelenmesi ( devam ediyor).

3. Ayça Sürül, Tarihi Çevrelerin Korunmasında ve Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemler, ( devam ediyor).

4. Emine Saka, Tokat Tarihi Kent Dokusunda Yeni İşlevlnedirme ve Sorunları Üzerine Bir Analiz Çalışması ( devam ediyor).

5. Yavuz Erbil, Kent Tarihi Araştırması: Safranbolu, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, (Devam ediyor).

 

TEZ JURİLİKLERİ

1. Umut, Müftüoğlu, Tekerlekli Sandalye Kullanan Bedensel Engellilerin Kentsel Mekanları Kullanım Olanaklarının Trabzon Kent Merkezi Örenğin Üzerinde İncelenmesi, (master tezi) KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz, 2006.

2. Özlem Erden, Hava Fotoğrafları ve Uydu Görüntüleri İle Digital Ortofoto Üretimi ve Kentsel Gelişmin İzlenmesi, Temmuz, 2006.

3. Evrim Güngör, Modern Kilise Yapılarında Varlık Mekan Asraştırması, (master tezi), KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ağustos, 2004.

 

3. Esra Tunç, Yakın Resim Fotogrametrisinde  Ağ Tasarımı ve Optimizasyonunun İncelenmesi, (master tezi), KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ağustos, 2003.

4. Şebnem Geçkin, Konutta Mekan Standartlarının Geliştirilmesine Yönelik Evrimsel Bir Araştırma (master tezi), KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 1995, Trabzon

5. Simla Özdemir, Yayla Evlerinin Modernizasyonu (master tezi) , Ocak 1996, Trabzon.

6. Yavuz Erbil, Tarihi Çevre Koruma ve Kullanımda Farklı Müdahale Örnekleri (master tezi), KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 1996, Trabzon.

7. Süheyla Birlik, Tarihi Çevrede Tasarım: Ortahisar’da Bir Deneme (master tezi), KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat, 1999.

 

BİLİR KİŞİLİKLER

 

Esas No: 2003/103, Rize ili, merkez Çarşı mahallesi,  2 pafta,  34 ada,  14 parsel üzerindeki taşınmaz

Esas No: 2003/745, Trabzon ili, Merkez Gazipaşa Mahallesi, Tavanlı Camii Sokak, sit alanı dışında ve tescilli yapı bitişiğinde, özel mülkiyete ait, 43 pafta, 243 ada, 2 parseldeki taşınmaz.

Esas No: 2002/226, Giresun ili, Tirebolu ilçesi Yeniköy mahallesi, 33-36 A-a pafta, 25 ada ve 15

parseldeki mülkiyeti davalıya ait taşınmaz.

Esas No: 2002/742, Giresun ili, Görele ilçesi, Hendekbaşı mahallesi Çarşı mevkiindeki sınırları içinde, tapunun 58 ada, 2 nolu parselde kayıtlı taşınmaz.

Esas No: 2001/616, Trabzon İli, Merkez Çukurçayır Belediyesi, Özkaymaklı Mahallesi, Tapunun Pafta no: 14, Parsel no:2799 kayıtlı taşınmaz.,

Esas No: 1999/70, Dava konusu taşınmaz Trabzon ili, Merkez Erdoğdu Mahallesi Kavak Meydanı Caddesi, 125 Pafta 709 Ada 6 nolu parselde bulunan tarihi eser Hatuncuk Hatun Camii.

Esas No:2001/85, Dava konusu taşınmaz Gümüşhane ili, Merkez, Karaer Mahallesi, Atatürk Caddesi, 89 ada, 1 parsele kayıtlı taşınmaz.

Esas no: 2001/323, Dava konusu taşınmaz Trabzon ili, Of ilçesi, Ağaçsever Köyü Merkez Camii.

Esas No: 2001/60, Dava konusu taşınmaz Trabzon ili, Sürmene ilçesi, Soğuksu Mahallesi, 22-28 F c pafta, 329 ada, 3 parsele kayıtlı taşınmaz.