MİM 5160 KORUMA BELGELEME VE TESPİT YÖNTEMLERİ

Yrd. Doç. Dr. Hamiyet Özen

DERS İÇERİĞİ:

Tarihi yapıları ve çevrelerini belgeleme teknikleri; rölöve (tıpkı çizim) fotoğraflama, tarihinin araştırılması, yorumlanması, ve sözlü belgelerin yorumlanması veya koruma-yenileme projelerinde kullanılacak biçimde sunulması, anıtların kültürel varlıklar listesine alınması için gerekli dokumanların hazırlanarak bir tescil fişi oluşturulması. Öneri restorayon ve yeniden kullanım projelerinin hazırlanması.

Ders kapsamında alan çalışmasını destekleyecek teorik bilgi ve yöntemler anlatılacaktır. Daha sonra seçilen bir tarihi çevre yada anıt üzerinde bu bilgi ve yöntemlerin uygulanması yapılacaktır. Çalışmaların sonunda anıt veya tarihi çevreye ilişkin kapsamlı röleve çizimleri ve gerekli tarihi bilgi ve belgeler bir dosya şeklinde sunulacaktır.

Dersden beklentiler: Her öğrencinin alan çalışmasına aktiv olarak katılması ve gerek ölçme çalışmasında gerekse teslimde yüksek performans göstermesi ve aynı zamanda bunları anlayıp kavradığını gösteren bir sunuş yapmasıdır.

 

 

DERS PROGRAMI:
1. Hafta: Öğrencilerle tanışma ve ders içeriğinin dağıtılarak üzerinde konuşulması
2. Hafta: Tarihi yapıların belgelenmesinin önemi ve nedenleri ile belgeleme sırasında önemli konuların tartışılması.
3. Hafta: Anıtlarınrölövesinde fotogramatrik yöntemlerin önemi ve uygulamaları.
4. Hafta: Anıt ve tarihi çevreler üzerine alan çalışmasından önce yapılması gereken araştırmalar. Tarihinin, estetik (mimari ve kültürel) değerinin ve yasal durmunun saptanması. Tarihi belgeler: eski fotoğraflar, yerel gazete ve diğer yayın türlerinin araştırılması ve yapı üzerine yapılan diğer çalışmaların taranması ve yorumlanması içerecektir.
5. Hafta: Alan çalışmasına gitmeden önce yapılması gerekenler ve geleneksel yöntemlerle ölçme teknikleri. Plan, cephe ve diğer detayların ölçülmesi, fotoğrafla saptama yapılması.
6. Hafta: Alana gidilmesi. İlk saptama çalışması ve ön eskiz çizimlerinin yapılması.
7. Hafta: Sınıfta ilk araştırma ve saptamaların değerlendirilmesi.
8. Hafta: Alan çalışmasına devam. Ölçme çalışmasının başlaması.
9. Hafta: Alan çalışmasına devam.
10. Hafta: Alan çalışmasına devam.
12. Hafta: Ölçmelerin sınıfta değerlendirilmesi.
13. Hafta: Çizimlere devam edilmesi.
14. Hafta: Çalışmanın sunulması ve teslim.

 

 

ÖDEVLER:
1. Ödev: Her öğrenci çalışılacak yapı veya çevresi hakkında ön çalışma yapacak. Bu çalışma yapının tarihi, mimari ve yasal konumunun araştırılması şeklinde olacak. Teslim dosya biçimde tez yazım kurallarına uygun şekilde yapılacaktır. Öğrenci notunun % 30 zu bu çalışmadan verilecektir.

2.Ödev: Final proje teslimi şeklinde oalcak. Bu öğrenci sayısına göre belirlenecektir. Her öğrenci veya grubu alanda sorumlu olduğu bölümü ve öneri projeyi bireysel olarak teslim edereken, belgeleme ve röleve bölümü tek proje olarak teslim edilecektir.