2006-2007GÜZ YARIYILI  KTÜ MİMARLIK BÖLÜMÜ

SEC 415 RESTORASYON

 

Yrd. Doç. Dr. Hamiyet ÖZEN

 

Dersin İçeriği:  Ders kapsamında, koruma düşüncesinin  gelişim süreci, kavramları ve yasal düzenlemleri anlatılacak.  Farklı ölçeklerde restorasyon ve koruma çalışmaları ve uygulama örnekleri  üzerinde durulacak.   Ayrıca yapılarda bozulma ve müdahale yöntemleri incelenecek.

 

Beklentiler: Öğrencilerin verilen ödevleri ve okumaları zamanında yapmaları istenmektedir. Derse devam zorunludur ve aktif katılım istenmektedir. Derslere katılım yıl sonu değerlendirmesinde etkili olacaktır.

 

Ders kapsamında 1 dönem ödevi ve yarıyıl içinde küçük ödevler olacaktır. Ödevler özgün olmaları ve konuya farklı bakış açıları getirmeleri bakımında değerlendirelecektir. Özellikle dönem ödevinin ağrılığı final sınavına eşit olacaktır.  Bu nedenle titizlikle ve doğru hazırlanması beklenmektedir.

 

Haftalık Ders Program:

1.      Hafta- 25 Eylül: Tanışma ve ders hakkında genel bilgilendirme.

2.      Hafta- 2 Ekim  : Koruma düşüncesinin tarihi (İtalya, Fransa, İngiltere ve diğer Ülker) ve koruma kavramlarının düzenlenmesi ve yasal çerçevesinin hazırlanma çalışmaları (Atina ve Venedik Tüzükleri, Avrupa Miras Yılı ).

3.       Hafta- 9 Ekim : Türkiye’de koruma hareketinin başlangıcı ve gelişimi. Örgütlenme ve yasal çerçevenin oluşumu.  

4.      Hafta- 16 Ekim: Türkiye’de mevcut olan yasa ve düzenlemeler (GEEAYK; 1710, 2863 yasa ve ilke kararlı , ulusal ve uluslararası kurumlar).

5.      Hafta- 23 Ekim: Korunacak değerler: Anıtlar ve sitler

6.      Hafta- 30 Ekim : Anıtlar Bozulma nedenleri ( İç ve dış nedenler)

7.      Hafta- 6 Kasım  : Restorasyon öncesi yapılan çalışmalar, araştırmalar, belgeleme teknikleri (rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin tanıtımı).

8.      Hafta- 13 Kasım: Ara sınav

9.      Hafta- 20 Kasım : Restorasyon projesinin hazırlanma aşamaları (tek yapı sağlamlaştırma)

10.  Hafta- 27 Kasım:  : Restorasyon teknikleri (bütünleme, yenileme, yeniden kullanma sorunları).

11.  Hafta- 4 Aralık   Tarihi çevre korumaya giriş (Kavramın evrimi ve gelişimi).

12.  Hafta- 11 Aralık:   Dünya mirası sitlerden örnekler.  Örgütlenme ve yasal düzenlemeler.

13.  Hafta- 18 Aralık:  Dünya ve Ülkemizde tarihi çevre koruma yaklaşımları, Planlama, yönetim ve kullanımSit koruma projesinin hazırlanması ve kentsel koruma örnekleri, Korumanın yasal ve  örgütsel yönü

14. Hafta- 25 Aralık:  Turizm ve Koruma

 

 

 

 

 

 

 

 

OKUMA LISTESI:

 

1. AHUNBAY, Z.,   “ Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon” , YEM Yayın, İstanbul, 1996

 

2. ALTINOLUK, Ü.,   “ Binaların Yeniden Kullanımı” , YEM Yayın, İstanbul, 1998

 

3. ALSAÇ, Ü., “Türkiye’de Restorasyon,” İletişim yaınları, İstanbul, 1992.

 

4. ARU, K.A.,   “ Türk Kenti: Türk Kent Dokularının İncelenmesine ve Bugünkü Koşullar İçinde Değerlendirilmesine İlişkin Yöntem araştırması ” , YEM Yayın, İstanbul, 1998

 

5. BEKTAŞ; C., “Koruma Onarım”, 2. baskı,Liretatür yayıncılık, İstanbul, 2001

 

6. ERDER, C.,   “ Tarihi Çevre Bilinci: Tarihi Yapılar ve Çevrelerinin Değerlendirilmesi Gelişiminde Örnekleme ” , Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Mimarlık Fakültesi, Yayın No.24, Ankara, 1975

 

7. KUBAN, D.,   “ Türkiye’de Kentsel Koruma: Kent Tarihleri ve Koruma Yöntemleri” , Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2001

 

8. KUBAN, D.,   “ Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu: Kuram ve Uygulama” , YEM Yayın, İstanbul, 2000

 

9. DOMUS, Sayı – 8, Aralık – Ocak 2000.

 

10. TASARIM, Sayı – 92, Haziran 1999.

 

 

 

 

ÖDEV KONULARI

 1. Camiler
 2. Hanlar
 3. Hamamlar
 4. Çeşmeler
 5. Türbeler
 6. Eğitim Yapıları
 7. Konaklar
 8. Konutlar
 9. Kiliseler
 10. Manastırlar
 11. Bedesten
 12. Surlar
 13. Kaleler
 14. Köprüler
 15. İdari yapılar (liman)
 16. Su Kemerleri

 

ENVANTER

 

KİMLİK BİLGİLERİ

            İli                     :

            İlçesi                :

            Köyü                :

            Adresi              :

            Tescil durumu:

 

GENEL BİLGİLER

Yapı Türü         :

Yapım Tarihi     :

Yaptıran           :

Sahibi               :

Adı (Eski-yeni):

Yapım Tekniği:

Yapı Malzemesi:

Özgün İşlevi      :

Günümüz İşlevi:

Vakfiye Kaydı:

Yapan Ustanı İsmi:

Kitabesi            :

 


AYRINTILAR


Yapı kakkında kısa açıklama

 

GÖRSEL MALZEME                     

            Çizimler: Plan-Kesit-Görünüş

            Fotoğraf: 2 adet (iç ve dış mekandan)

 

 

 

 

 

 

 

 

EK OLARAK İSTENENLER:

1.      Bina hakkında tarihi bilgiler ( bir anıt fişi oluşturuşması)

2.      Restorasyon, yenileme ve yeniden kullanma projesi hakkında detaylı bilgiler

3.      Vaziyet planı ve yakın çevresi 1/1000 ölçekte

4.      Yapının 1/100 kat planları

5.      Aynı ölçekte cephe ve mümkünse kesitleri

6.      Her türlü detay ve diğer çizimler

7.      Fotoğraflar ve diğer görsel anlatımlar

8.      Kullanılan kaynaklar.

 

 

NEDEN KORUYORUZ?

Tarih Öncesi Dönemler: Aşılık Höyük

Antik Dönemler: Apollo tapınağı

Bizans yapıları

Anadolu Selçuku Sanatı

Osmanlı Mimarlığının Teknik Nitelikli Bir Başyapıtı:

Geleneksel Konut Mimarisi

 

 1. Süreklilik Değeri (Kozahan- Bursa)
 2. Tarihsel Değeri (
 3. Anı Değeri (tabyalar)
 4. Mitolojik Değeri (
 5. Artistik ve Teknik Değer

Mozyikler, Taşın yaşama dönüşümü, Ahşap oyma

 1. Özgünlük Değeri
 2. Enderlik Değeri
 3. Teklik Değeri
 4. Grup Değeri (Değişik yapıları bir arada izleme)
 5. Çokluk Değeri (Sokağı zenginleştiren elemanlar)
 6. Homojenlik Değeri (Beypazarı)
 7. Ekonomik Değeri
 8. İşlevsel Değeri
 9. Geleneksel Değeri
 10. Eğitim Değeri
 11. Belge değeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURKİYE DÜNYA KÜLTÜR MİRASI LİSTESİ:

1. 1985 İstanbulun Tarihi Yerleri (Historic Areas of İstanbul)

2. 1985 Göreme Ulusal Parkı ve Kapadokya (Göreme National Park and The Rock Sites of Cappadocia)

3. 1985 Divriği Ulu Camii ve Hastanesi (Great Mosque and Hospital of Divriği).

4. 1986 Hattuşaş (Hattusha)

5. 1987 Nemrut Dağı

6. 1988 Xanthos (Fethiye) –Letoon (Kaş, Bozoluk Köyü yakınında)

7. 1988 Pamukkale (Hierapolis-Pamukkale)

8.1994 Safranbolu (City of Safranbolu)

9. 1998 Turuva Antik Kenti (Archaeological Site of Troy)